Z historie a součastnosti města Žatce

Žatec leží v jihozápadní části Ústeckého kraje na jižním okraji Mostecké pánve v podhůří Krušných a Doupovských hor. Jižně od města se rozkládá přírodní park Džbán. Proti proudu řeky Ohře se nachází Vodní nádrž Nechranice s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě.

Trocha Historie - od založení

Nejstarší zmínku o Žatci (z roku 1004 hrad Satzi ) je možné nalézt v kronice Thiemara Messerburského v Mnichově ; oblast byla však osídlována již v době kamenné. V 8. století bylo na území dnešního města založeno slovanské hradiště. Díky tomu je město velmi bohaté na archeologické nálezy. V roce 1265 král Přemysl Otakar II. udělil Žatci městská privilegia. Na celém světě je známé dílo „Oráč a smrt“ (Ackermann aus Böhmen) žáteckého písaře Jan ze Žatce z roku 1400, které je základem německé humanistické literatury.

Husitství a doba pohusitská
Významnou úlohu Žatec sehrál v době husitské revoluce. Žatec částí husitského slunce (spolu s Louny a Slaným), které v nastávajícím konci světa uniknou zkáze. Ve městě působili významní husitští kněží Petr Němec a Petr Špička. V roce 1421 město ustálo útok 2. křížové výpravy. Spolu se sousedním městem Louny a Slaným byl vytvořen tzv. žatecko-lounský svaz, v jehož čele stál Jakoubek z Vřesovic. V 16. století patřil Žatec mezi největší česká města.

Bílá hora
Žatec se rovněž připojil ke stavovskému povstání. Jeho někdejší primátor – Maxmilián Hošťálek z Javořice – byl jedním z 27 českých pánů popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Třicetiletá válka znamenala výrazný úpadek města a jeho postupnou germanizaci. Německá verze jména Žatec je Saaz.

Od 18. století do okupace
18. i 19. století znamenala další rozvoj pivovarnictví a pěstování chmele ve městě a okolí. V těch dobách byl založen např. nový pivovar na místě bývalého hradu na Žižkově náměstí (kde je dodnes), chmelařský spolek a chmelný trh. Co se týče správního vývoje, stal se Žatec v roce 1788 sídlem kraje, od roku 1850 potom okresu. V roce 1930 žilo ve městě 18 tisíc obyvatel převážně německé národnosti, neboť město leželo na území Sudet a stalo se tak součástí třetí říše.

Druhá světová válka
Žatec se stal hraničním městem třetí říše. Koncem druhé světové války sloužilo město jako jeden velký lazaret a skrýš pro prchající vojáky Wehrmachtu. Poblíž města bylo vystavěno vojenské letiště, které pak ještě dlouho po válce sloužilo armádě ČSR. Krátce před koncem války byl na dnešní západní nádraží proveden letecký nálet. Žatec byl osvobozen Rudou armádou.

Komunismus
Po Druhé světové válce nastal odsun německého obyvatelstva a dosídlování zejména volyňskými Čechy. Při správní reformě, 1. června 1960, Žatec „neobhájil“ titul okresního města, kterým se staly 20 km vzdálené Louny. V roce 1961 byl Žatec vyhlášen městskou památkovou rezervací. V období 70. a 80. let dochází k bouřlivé výstavbě sídlišť, zejména v západní a jižní části města. Historické jádro města chátrá.

Současnost
Dnes dochází k postupné obnově historických památek. Některé objekty ve městě chátrají, ale na jejich obnově se již čile pracuje. Bohužel, východní část městského jádra je na tom velmi špatně (tj. oblast Chelčického náměstí), neboť byla v dřívějších letech obývána nepřizpůsobivými obyvateli. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce náměstí Svobody (prostranství před radnicí). Trávník byl i přes protesty opozičních zastupitelů nahrazen dlažbou, nově byla na náměstí umístěna i kašna a sloup milénia na počest výročí 1000 let od první písemné zmínky.
Největšími průmyslovými podniky města jsou Chmelařství Žatec, Šroubárna Žatec, PREFA, Pivovar Žatec a MILUX. Ve městě je nemocnice, gymnázium, 2 obchodní akademie, dvě odborné učiliště, 4 základní školy, mateřské školy a zvláštní škola a 2 nádraží. Bezpečnost zajišťuje městská policie i Policie ČR, ve městě sídlí významná vojenská posádka. Pracuje se na zásadní obnově a přestavbě kasáren v moderní vojenské městečko ve městě.
V celém okrese Louny se na přelomu tisíciletí zvýšila nezaměstnanost až na cca 15% na počátku roku 2006.

Budoucnost
Na bývalém vojenském letišti roste průmyslová zóna Triangle, pro kterou je nezbytné vybudování rychlostní silnice. V Žatci se usadil významný vojenský útvar.